Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: Yêu cầu chưa thu phí xe máy

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nêu để chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm của HĐND TP (sẽ họp vào cuối tháng 7-2015), thường trực HĐND TP đã có văn bản yêu cầu đối với UBND TP báo cáo tình hình tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND TP về thu phí xe máy tại TP (tiến độ triển khai, kết quả, những thuận lợi và khó khăn, những đề xuất và kiến nghị với HĐND TP). Tuy nhiên, nếu HĐND TP chưa nắm được việc triển khai thu phí thuận lợi hay khó khăn thì sẽ yêu cầu UBND TP chưa tổ chức triển khai thu phí.

Trước đó có thông tin cho biết TP.HCM sẽ thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với môtô (sau đây gọi tắt là thu phí xe máy) từ tháng 7-2015 theo nghị quyết của HĐND TP được thông qua vào cuối năm 2014.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nêu để chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm của HĐND TP (sẽ họp vào cuối tháng 7-2015), thường trực HĐND TP đã có văn bản yêu cầu đối với UBND TP báo cáo tình hình tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND TP về thu phí xe máy tại TP (tiến độ triển khai, kết quả, những thuận lợi và khó khăn, những đề xuất và kiến nghị với HĐND TP). Tuy nhiên, nếu HĐND TP chưa nắm được việc triển khai thu phí thuận lợi hay khó khăn thì sẽ yêu cầu UBND TP chưa tổ chức triển khai thu phí.

 

Theo bà Tâm, qua nắm tình hình, hiện nay một số nơi đã triển khai thu loại phí nói trên. Những nơi đã thu rồi thì cứ để đó. Còn những nơi chưa thu, thường trực HĐND TP đã đề nghị chủ tịch UBND TP chưa tiến hành thu, để tới đây HĐND TP nghe báo cáo và tiếp tục xem xét tình hình triển khai thu phí có những vấn đề gì cần có ý kiến.

 

Bà Tâm nhấn mạnh sau khi HĐND TP nghe UBND TP báo cáo tại kỳ họp vào cuối tháng 7 tới về công tác chuẩn bị triển khai thu phí xe máy, HĐND TP sẽ có ý kiến chính thức về vấn đề này. Nếu HĐND TP nhận thấy việc thu loại phí này là thuận lợi thì sẽ tiếp tục thu; còn ngược lại, nếu có quá nhiều khó khăn, hiệu quả thấp, HĐND TP sẽ yêu cầu UBND TP báo cáo xin ý kiến của Chính phủ.

 

Vẫn theo bà Tâm, đây là quy định tại nghị định Chính phủ nên không có chuyện TP.HCM muốn thu hay không thu loại phí trên. Hay nói cách khác, HĐND TP không có thẩm quyền này. Việc thu phí là căn cứ vào nghị định của Chính phủ và thu như thế nào là căn cứ vào thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương.

 

Chia sẻ thêm với cử tri, người đứng đầu HĐND TP khẳng định việc HĐND TP có nghị quyết về thu phí đối với xe máy là đúng thẩm quyền theo quy định của Chính phủ. Quá trình tổ chức thực hiện thu phí, lãnh đạo TP rất quan tâm chứ không riêng gì HĐND TP, nhất là tính khả thi khi triển khai thu trên thực tế. Theo bà, đây là nguồn thu không lớn trong khi chi phí hành thu rất cao, đặc biệt là hiện nay riêng về bộ máy hành thu thì không có những hướng dẫn rõ ràng.

 

Hiện nay đa số phường, xã tại TP.HCM đang trong quá trình triển khai việc kê khai, thống kê môtô của mỗi hộ gia đình.

 

Trên thực tế, việc kê khai này hoàn toàn tùy thuộc vào sự tự giác của người dân. Những người được giao tổ chức kê khai, thống kê xe máy ở mỗi gia đình thì không có quyền vào nhà người dân để xét, kiểm tra xem việc người dân kê khai là chính xác đến đâu.

 

“Vậy thì giữa những người tự giác và những người không tự giác sẽ không có sự công bằng với nhau” - bà Tâm băn khoăn.

 

Nhiều ý kiến của cử tri quận Thủ Đức và quận 2 đồng tình kiến nghị không thu phí xe máy và các cấp thẩm quyền cần lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Những ý kiến này còn cho rằng việc thu phí đối với xe cộ tốt nhất là nên thu qua tiêu dùng xăng dầu.